نوک هویه C115 برای چه دستگاه‌هایی مناسب است؟

نوک هویه‌های مدل C115 موجود در یدک همراه برای هویه‌های زیر مناسب است: